Τμήμα Οπτικής - Οπτομετρίας

Τμήμα Οπτικής - Οπτομετρίας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
 

Έντυπα Κανονισμού ΠΑ

  • Έντυπα Φοιτητή

  • Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

  • Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης σπουδαστών/τριων (υπόδειγμα) σε:

  • Έντυπα Επόπτη Καθηγητή

  • Έντυπα Επιτροπής ΠΑ

 

 

 

Εγγραφή στη Τμήμα Οπτικής - Οπτομετρίας

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal