Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
 

Έντυπα Κανονισμού ΠΑ

 • Έντυπα Φοιτητή

 • Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

 • Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριων (υπόδειγμα) σε:

 • Ιδιωτική επιχείρηση για σπουδαστές/τριες κάτω των 25 ετών (EΠΑ06a1)
 • Ιδιωτική επιχείρηση για σπουδαστές/τριες άνω των 25 ετών(ΕΠΑ06a2)
 • Δημόσιο φορέα (EΠΑ06b)
 • Ιδιωτική επιχείρηση με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για σπουδαστές/τριες κάτω των 25 ετών (EΠΑ06c1)
 • Ιδιωτική επιχείρηση με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για σπουδαστές/τριες άνω των 25 ετών(ΕΠΑ06c2) 
 • Δημόσιο φορέα με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για σπουδαστές /τριες κάτω των 25 ετών (EΠΑ06d2i)
 • Δημόσιο φορέα με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για σπουδαστές/τριες άνω των 25 ετών (ΕΠΑ06d2ii)
 • Έντυπα Επόπτη Καθηγητή

 • Έντυπα Επιτροπής ΠΑ

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και έντυπα σε ένα αρχείο

Εγγραφή στη Τμήμα Νοσηλευτικής

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal