Τμήμα Λογοθεραπείας

Τμήμα Λογοθεραπείας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
 

Έντυπα Κανονισμού ΠΑ

  • Έντυπα Φοιτητή

  • Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

  • Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης σπουδαστών (υπόδειγμα) σε:

  • Έντυπα Επόπτη Καθηγητή

  • Έντυπα Επιτροπής ΠΑ

 

 

 

Εγγραφή στη Τμήμα Λογοθεραπείας

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal