Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Βιολογίας

Τίτλος Προγράμματος :Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία

Σχετικός  σύνδεσμος:https://aemonas.admin.uoc.gr/METAPTYX/

Προθεσμία υποβολής :12 Απριλίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Βιολογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)

Τίτλος Προγράμματος :Περιβαλλοντική Βιολογία (Master's Degree, MSc in Environmental Βιοlogy)

Σχετικός  σύνδεσμος: http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.html

Προθεσμία υποβολής :19 Απριλίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος :Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master in Public Policy and Management)

Κατευθύνσεις

1. Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
2. Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Σχετικός σύνδεσμος : http://ppm.aueb.gr/el/front-page/

Προθεσμία υποβολής :13 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (πρώην Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) και το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν σε συνεργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές»                                                     Σχετικός σύνδεσμος : http://ntst-aegean.puas.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  

Τμήμα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Τίτλος Προγράμματος  : «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»

Σχετικός σύνδεσμος : http://acf.teithe.gr/index.php

Προθεσμία υποβολής :22 Φεβρουαρίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Τμήμα : Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  

Τίτλος Προγράμματος  : «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Σχετικός σύνδεσμος : https://pedis.uop.gr/?page_id=1212

Προθεσμία υποβολής :28 Ιουνίου  2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Τμήμα : Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

Τίτλος Προγράμματος  : «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

• Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Τετάρτη 29/3/2019.

• Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 28/6/2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  :  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα : Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Τίτλος Προγράμματος  : «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος»

Προθεσμία υποβολής :20 Φεβρουαρίου  2019

Σχετικός σύνδεσμος : http://nutri-environment.bio.uth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : University of Mons – Belgium,

                                    International Hellenic University – Greece,

                                   University of the Basque Country – Spain,

                                   Heriot Watt University – UK

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.

Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου  2019

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Φορέας παροχής: Διεθνές Ίδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές, διάρκειας 3-6 μηνών για την περίοδο μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Προθεσμία υποβολής :Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα έως την 31η Ιουλίου 2019 στις 17:00 (ώρα Ιαπωνίας).

Σχετικός σύνδεσμος : http://www.mif-japan.org.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal