Νέα

Μεταφορά του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης σε νέο χώρο

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μεταφέρθηκε στο κτίριο ΣΕΥΠ, 2ος όροφος, δίπλα από το Γραφείο Erasmus.

Νέο Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610369092

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal