Σύστημα διαχείρησης πρακτικής άσκησης

Το σύστημα διαχείρησης πρακτικής άσκησης της ΔΑΣΤΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εγγεγραμμένους χρήστες (φοιτητές, φορείς, επότες, υπαλλήλους ΠΑ).

Κάντε login για πρόσβαση στην υπηρεσία.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal