Πιο πρόσφατα

Πιο πρόσφατα

Νέο Πρόγραμμα της Γ.Γ.Ν.Γ.: Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών (Π.Υ.Π.Μ) - Εθελοντισμός - Καινοτομία - Αριστεία.
Δράση:
Τύπος: Ανακοίνωση

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Π.Υ.Π.Μ) στόχο έχει να στηρίξει πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις που διοργανώνονται με γνώμονα τον εθελοντισμό από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους στο ευρύτερο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων, υπό την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και των κατά τόπους Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας.

Ξεκίνησε το Dell Social Innovation Challenge 2012.
Δράση:
Τύπος: Ανακοίνωση

Το Dell Social Innovation Challenge 2012 δέχεται πλέον εγγραφές.

Θέσεις ΠΑ στο ΚΕΚ Έρεισμα

Ζητείται φοιτητής/τρια για Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 'Έρεισμα', από τα τμήματα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων και Λογιστικής.

Θέση ΠΑ στο λογιστικό γραφείο Βασάκος Ευάγγελος

Ζητείται φοιτητής/τρια για Πρακτική Άσκηση στο λογιστικό Γραφείο "Βασάκος Ευάγγελος"

Σελίδες

Εγγραφή στη Πιο πρόσφατα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal