Πιο πρόσφατα

Πιο πρόσφατα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης    

Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»

Προθεσμία υποβολής : 30 Σεπτεμβρίου 2018

Σχετικός σύνδεσμος : http://www.msc-hem.gr/

Θέση εργασίας- Android / iOS Developer
Δράση:
Τύπος: Ανακοίνωση

Η Infoxoros Software ζητά φιλόδοξο Android / iOS Developer για στελέχωση θέσης εργασίας στην ομαδα ανάπτυξης εφαρμογών τηλεματικής και εντοπισμού αντικειμένων, σε ένα αρκετά ενδιαφέρον Project για την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό να δημιουργήσει καταπληκτικά έργα μεσω συνεχούς εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχιούχος Μηχανικού Η/Υ -Πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ

Άριστη γνώση Αγγλικών


Ικανότητα ορισμού προδιαγραφών σε εφαρμογές, ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση αλγορίθμου
Ικανότητα σύνταξης κειμένου και ευχέρεια στη γραπτή διατύπωση


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών : "Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού"

Προθεσμία υποβολής : 28 Σεπτεμβρίου 2018

Σχετικός σύνδεσμος : http://mbatourism.teicm.gr/

10 μεταπτυχιακές υποτροφίες
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας παροχής:  Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχετιζόμενο επιστημονικό πεδίο: 

1.Τουρισμός  2.Πρωτογενής Ανάπτυξη 3.Πολιτισμός

4.Αρχαιολογία 5.Γενική Υποτροφία

Ιστοσελίδα ιδρύματος: http://www.ndf.org.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών   

Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών : "Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές"

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι χωρίς δίδακτρα.

Προθεσμία υποβολής : 5 Οκτωβρίου 2018

Σχετικός σύνδεσμος : https://www.teicrete.gr/ee

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης :ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων  

Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Προθεσμία υποβολής : 15 Οκτωβρίου 2018

Σχετικός σύνδεσμος : http://msc.farmarom.teilar.gr/index.html

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
Δράση:
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δ.Π.Μ.Σ.

Τίτλος: «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»

Προθεσμία υποβολής: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
Δράση:
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) και

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών-«Δημόκριτος»

Τίτλος: «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική»¨

Προθεσμία υποβολής: μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Δράση:
Τύπος: Ανακοίνωση

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Τίτλος: «Επιστήμη των Υλικών»

Προθεσμία υποβολής: μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.matersci.upatras.gr/el/studies/postgraduate/epistimi-ton-ylik...

 

 

Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “PoC” από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Δράση:
Τύπος: Ανακοίνωση

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, δίνοντας βαρύτητα στην αναστροφή του brain drain σε brain gain, προκηρύσσει το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Proof of Concept (PoC)” που στοχεύει στην εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμων ερευνητικών προτάσεων.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους νέους επιστήμονες και ερευνητές ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων καθώς και εταιριών από όλη την Ελλάδα να προωθήσουν τις ερευνητικές τους προτάσεις και να τις μετατρέψουν σε εμπορικά προϊόντα. 

Σελίδες

Εγγραφή στη Πιο πρόσφατα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal