Νέα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης : Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα : Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation)

Προθεσμία υποβολής :31 Οκτωβρίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος : http://di.ionio.gr/μεταπτυχιακές-σπουδές/pms-digital-applications-and-innovation/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας (Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies)

Κατευθύνσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Κατευθύνσεις :1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων 

2. Μάρκετινγκ και Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών  

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα – 
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
(Οκτώβριος, Νοέμβριος 2018 & Ιανουάριος 2019) – 
Δωρεάν Παρακολούθηση
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
www.coursity.gr
https://vimeo.com/212244516

Δωρεάν Διαδικτυακό Μάθημα (e-learning) ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΦΥΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δομή: 

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο, προσφέρει δωρεάν διαδικτυακό μάθημα (e-learning) για την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού τουρισμού.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα :Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατευθύνσεις :1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων, 2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Προθεσμία υποβολής :9 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.cs.uoi.gr/index.php

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Δημόσια Υγεία - Public Health

Κατευθύνσεις :1. Περιβάλλον  2. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Προθεσμία υποβολής :14 Ιανουαρίου 2019.

Σχετικοί σύνδεσμοι :http://www.publichealth.med.upatras.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα :Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)

Κατευθύνσεις :1. Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων

2. Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Υποτροφίες οκτάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ιαπωνία - Πρόγραμμα Vulcanus 2019-2020

Δομή: 

Το Ιαπωνικό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας με την Ε.Ε. χρηματοδοτεί σεμινάριο προετοιμασίας σύντομης διάρκειας (1 εβδομάδας), εκμάθηση ιαπωνικής γλώσσας (4 εβδομάδες) και οκτώ μήνες πρακτικής άσκησης για φοιτητές/ήτριες των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες  στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα :Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός

Κατευθύνσεις :1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή, 2. Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων  3. Σπουδές στο Χορό

Προθεσμία υποβολής :22 Οκτωβρίου 2018.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal