Νέα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δομή: 

Η EPSN Workforce αναζητά για τους πελάτες της σε 6 Νοσοκομεία στις περιοχές East Kent και Medway έναν μεγάλο αριθμό ικανών νοσηλευτών, με όρεξη και κίνητρο για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη.
Εάν τα προσόντα σας ταιριάζουν με τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές και αισθάνεστε την ευκαιρία εξέλιξης στην Νοσηλευτική που σας παρέχουν οι θέσεις μας στο εξωτερικό, τότε στείλτε μας το βιογραφικό σας.
Για Αττική: h.stamou@epsnworkforce.com
Για Υπόλοιπη Ελλάδα: g.gioti@epsnworkforce.com

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Νοσηλευτικής (AEI, TEI)
• Προϋπηρεσία 1+ έτος
• Επίπεδο Αγγλικών τουλάχιστον Β2 (για προ-εγγραφή στο Mητρώο Νοσηλευτών NMC) ή ιδανικά IELTS (Grade7.0) ή OET B grade (Occupational English Test), το οποίο εξασφαλίζει άμεση εγγραφή στο Mητρώο και υψηλότερο πακέτο αποδοχών

ΠΑΡΟΧΕΣ
• Μισθολογική κλίμακα: από £19,400 ετήσιες μικτές αποδοχές μέχρι και 50% επιπλέον βάσει προϋπηρεσίας και εγγραφής στο Μητρώο
• Προετοιμασία και πακέτο μετεγκατάστασης: προετοιμασία υποψηφίων από την EPSN, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή 1 μήνας δωρεάν και για τους 11 υπόλοιπους μήνες στις εγκαταστάσεις του πελάτη
• Επαγγελματική εκπαιδευση και εξέλιξη: σεμινάρια εξειδίκευσης, ευκαιρία για περαιτέρω σπουδές, ανα 3 με 6 μήνες ευκαιρίες αλλαγής τομέων και κλινικών ως ενδοεταιρική εκπαίδευση

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Hardware System Engineer

Δομή: 

Vacancy Name : Hardware System Engineer
Location City: Athens
Location Country: Greece

About u-blox
Swiss-based u-blox (SIX: UBXN) is the global leader in wireless and positioning semiconductors for the automotive, industrial and consumer markets. Our solutions enable people, vehicles and machines to locate their exact position and wirelessly communicate via voice, text or video. With a broad portfolio of chips, modules and software solutions, u-blox is uniquely positioned to allow OEMs to develop innovative solutions that enable mobility quickly and cost-effectively. With headquarters in Thalwil, Switzerland, u-blox is globally present with offices in Europe, Asia and the USA.

Job Description
General Job Goals for Hardware Engineer (System-Engineering)
The Hardware Design Engineer contributes to the specification and is responsible for the design and implementation of radio enabled modules and embedded platforms for automotive applications.

Primary Tasks

• Requirements specification for the automotive embedded platform architecture and components such as MCU, memories and interfaces according to application profile
• Schematic and PCB design of the digital part of the radio enabled module or embedded platform
• Verification and acceptance testing according to specifications

Secondary Tasks

• Technical support of AE regarding HW related customer questions
• User manuals, technical Documentation and reports (English language)

Responsibilities

• Responsibility for lab equipment
• Regular reporting on status and deviations to the plan

Profile

• MS or BS in engineering with a focus on Electronics, Telecommunications or Applied Physics
• Minimum 5 years of industry working experience in related sectors
• Experience in circuit design techniques, schematic and PCB design
• Experience in lab testing
• Experience over full product life cycle from initial specification to transfer to production an advantage
• Wireless knowledge in general. WLAN knowledge an advantage
• Good organizational, planning and communications skills
• Used to and comfortable with working close to partners, customers and suppliers
• Used to work independently and precisely
• Fluent in English
• Greek (or EU) citizen or holder of a valid Greek work permit

Contact
Are you interested in this challenging position within an international work environment in a successful company? Apply now! You will be working with a motivated team in an exciting technology.
We are looking forward to receiving your application.

https://ublox.secure.force.com/recruit/fRecruit__ApplyJob?vacancyNo=VN744

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Senior Project Manager IC

Δομή: 

Vacancy Name: Senior Project Manager IC
Location City: Athens
Location Country: Greece

About u-blox
Swiss-based u-blox (SIX: UBXN) is the global leader in wireless and positioning semiconductors for the automotive, industrial and consumer markets. Our solutions enable people, vehicles and machines to locate their exact position and wirelessly communicate via voice, text or video. With a broad portfolio of chips, modules and software solutions, u-blox is uniquely positioned to allow OEMs to develop innovative solutions that enable mobility quickly and cost-effectively. With headquarters in Thalwil, Switzerland, u-blox is globally present with offices in Europe, Asia and the USA.

Job Description

Position
We are growing our IC (Integrated Circuits) design group and have a fantastic opportunity for a project manager. In this position you will be responsible for the planning and execution of "chipset" development projects. You will work in an international cooperative environment and coordinate activities across multiple sites. You will be challenged on a daily basis and your commitment will be well recognized.

Tasks

• Prepare and maintain the project charter
• Plan, steer and monitor activities of the assigned project
• Lead the project proactively so that change requests are minimized
• Provide the project management deliverables, such as plans and reports
• Assure quality and completeness of deliverables
• Prepare and maintain the project risk list
• Inform and coordinate deadlines
• Execute gate reviews and lead decision matrix
• Perform resource planning and task allocation
• Report the project status on a regular basis
• Support process improvements

Requirements

• MS in Electrical Engineering
• Strong project management skills with several years of experience
• Experience in chip development
• Good knowledge on GNSS and communication systems is an asset
• Team player with strong leadership skills
• Ability to motivate team members
• Able to work independently and precisely
• Good organizational and time management skills
• Strong communications skills, both in writing and speaking
• Fluent in English
• Able to travel around 2 days/month
• Greek (or EU) citizen or holder of a valid Greek work permit

Contact
Are you interested in this challenging position within an international work environment in a successful company? Apply now! You will be working with a motivated team in an exciting technology.
We are looking forward to receiving your application.

https://ublox.secure.force.com/recruit/fRecruit__ApplyJob?vacancyNo=VN745

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :Senior IC Digital Design Engineer

Δομή: 

Vacancy Name: Senior IC Digital Design Engineer
Location City: Athens
Location Country: Greece

About u-blox
Swiss-based u-blox (SIX: UBXN) is the global leader in wireless and positioning semiconductors for the automotive, industrial and consumer markets. Our solutions enable people, vehicles and machines to locate their exact position and wirelessly communicate via voice, text or video. With a broad portfolio of chips, modules and software solutions, u-blox is uniquely positioned to allow OEMs to develop innovative solutions that enable mobility quickly and cost-effectively. With headquarters in Thalwil, Switzerland, u-blox is globally present with offices in Europe, Asia and the USA.

Job Description
To support the design of next-generation SoCs in positioning, cellular and short-range applications, u-blox Athens is looking for a Senior engineer interested in digital IC design. To work in u-blox IC team you need to be creative, innovative, enthusiastic about new technologies, and striving for excellence. The ideal candidate will start working on real project tasks with help and guidance of experienced engineers. Through teamwork, training and dedication to personal development, u-blox goal is that every engineer quickly learns about different aspects of designing complex SoCs, starts contributing to various project tasks, and finally develops into an expert in the field.
Key responsibilities of a Senior IC digital engineer will be to contribute/drive the requirements and specification analysis phase, the micro-architectural definition, the digital design (RTL), the (static/formal) verification, synthesis, static timing analysis, gate-level simulations, power estimations and optimization of IPs. The engineer should work with the rest of the design and verification team to meet the targeted specifications. Finally, (s) he should be responsible to plan, track and report activities related to the implementation of the IPs.

Primary Tasks

• Lead the design and RTL implementation of key IPs
• Requirements/Specification analysis and micro-architectural definition
• Test planning, verification coverage analysis and performance evaluation
• Full IP/subsystems verification using test bench based testing and coverage-driven verification techniques
• Contribute to the IP top-level integration and FPGA prototyping for early IP testing in FPGA
• IP API development for testing purposes (SoC-level simulation and FPGA)
• Perform power analysis and propose design optimizations (area, timing, power)
• Utilize and evolve u-blox digital IC and FPGA flow
• Plan, track, and report for the key IP activities
• Responsible for technical documentation and reports (English language)
• Patent creation

Profile

• PhD/MS or BS in electrical, electronic or computing engineering
• 5+ years of experience in digital IC and FPGA flow
• Excellent logic design experience including algorithmic-based optimization for low-area/high-throughput designs
• Exposure to power management techniques for low-power architectures
• Experience in design of multiple clock and power domain architectures
• Exposure to static and formal verification techniques and technologies
• Have experience in Matlab modeling and fixed-point arithmetic
• Exposure to low-level programming for IP testing purposes
• Experience in integration of commercial, 3rd party IPs, such as: Embedded CPUs, SoC interconnects, DMAs, peripherals, co-processors, memories, etc
• Experience in FPGA prototyping: XILINX/Altera toolchains, SoC-level testing and verification of IPs and/or subsystems by using embedded software
• Familiar with Unix environment and shell programming/scripting (C-shell, Tcl, Perl, Python)
• Experience with version control systems (Perforce, GIT, SVN)
• Strive for innovation and adoption of leading edge solutions
• Previous experience in working with teams while capable of working independently and precisely
• Good communications skills
• Greek (or EU) citizen or holder of a valid Greek work permit

Contact
Are you interested in this challenging position within an international work environment in a successful company? Apply now! You will be working with a motivated team in an exciting technology.
We are looking forward to receiving your application.

https://ublox.secure.force.com/recruit/fRecruit__ApplyJob?vacancyNo=VN749

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :IC Verification Manager

Δομή: 

Vacancy Name: IC Verification Manager
Location City: Thalwil
Location Country: Switzerland
Role also available in: Athens, Greece-Leuven, Belgium- Malmo, Sweden

About u-blox
Swiss-based u-blox (SIX: UBXN) is the global leader in wireless and positioning semiconductors for the automotive, industrial and consumer markets. Our solutions enable people, vehicles and machines to locate their exact position and wirelessly communicate via voice, text or video. With a broad portfolio of chips, modules and software solutions, u-blox is uniquely positioned to allow OEMs to develop innovative solutions that enable mobility quickly and cost-effectively. With headquarters in Thalwil, Switzerland, u-blox is globally present with offices in Europe, Asia and the USA.
Job Description
The IC Verification Manager is responsible for defining optimal verification method and its proper execution. He is in charge for both human and infrastructure resource management as well as for tasks definition and allocation. The IC Verification Manager writes and runs test cases and test benches.

Tasks

• Manage resources and tasks in the verification team
• Define best verification methodology for different projects
• Collect and manage functional requirements
• Define verification requirements and test plan for all the projects
• Write test cases and drivers in C for top-level verification
• Write test benches in System Verilog in a UVM environment
• Ensure performance to specification and readiness for production
• Investigate and introduce accelerators for hardware/software co-verification and system-level verification
• Technical reporting both written and oral
• Support design team in block level verification and in silicon characterization
• Digital design
• Responsible for defining best verification/validation methodology
• Responsible for meeting optimal verification coverage in projects
• Responsible for investigating new opportunities in verification/validation methods
• Responsible to meet quality standards in design flow
• Responsible for IP and top-level verification
• Responsible verification methodology alignment and deployment in different sites/projects

Requirements

• Master Degree in Electrical Engineering
• 10+ years experience in verification: UVM, C-code test case, System Verilog, formal verification, System Verilog/VHDL test bench, Palladium Emulation, FPGA prototyping
• Proven track record in leading teams
• Excellent skills in ASIC verification tool usage, e.g. Synopsys, Modelsim, Cadence
• Experience in verifying multiple power and clock domains designs
• Experience with Palladium Accelerator wished
• Used to work independently and precisely
• Good communications skills Fluent in English and German
• Swiss- or EU-citizen or valid work permit for Switzerland

Contact
Are you interested in this challenging position within an international work environment in a successful company? Apply now! You will be working with a motivated team in an exciting technology.
We are looking forward to receiving your application.

https://ublox.secure.force.com/recruit/fRecruit__ApplyJob?vacancyNo=VN708

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δομή: 

Αν ενδιαφέρεσαι για θέση εργασίας Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος στο ΓΔ τότε ίσως σε ενδιαφέρει:
Πλήρους απασχόλησης θέση:
http://www.elke.aua.gr/prosklisi-fysikou-prosopou-ar-prot-…/
Μερικής απασχόλησης θέσης:
http://www.elke.aua.gr/prosklisi-fysikou-prosopou-ar-prot-…/

EUPHRATES Project

Δομή: 

Το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος συμμετέχει με επιτυχία μαζί με 9 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άλλα 11 από την Ινδίαα στο EUPHRΑTES Project  χηηματοδοτούμενο από το ERASMUS Mundus.

Πρακτική Άσκηση σε λογιστικό γραφείο (Βραχνέικα Πατρών)

Σας ενημερώνουμε ότι λογιστικό γραφείο με έδρα τα Βραχνέικα Πατρών ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια τμ. Λογιστικής για ΠΑ.\

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικ. 6945995977

Πρακτική Άσκηση σε Λογιστικό γραφείο (INSIGHT GROUP PC) στην Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι το λογιστικό γραφείο INSIGHT GROUP PC ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες με θεωρητική γνωση πάνω σε λογιστιές έννοιες στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε στοιχεία για την εταιρεία καθώς και για το προφίλ του/της φοιτητή/τριας που θα τους ενδιέφερε να απασχολήσει.

Σελίδες

Εγγραφή στη Νέα

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal